Realizácia projektu Barborská cesta

Leto 2013 - prvá myšlienka realizácie Svätobarborskej cesty

 Prvý podnet, tzv. "kľúčové postrčenie" k realizácii prišlo od Ericha Kuriho, dlhoročného hosťa penziónu Stefanshof a kamaráta Juraja Slašťana. 

November 2013 - 1. infocesta do Rakúska

Zoznámenie sa s projektom Johannesweg

Ešte pred začatím realizácie projektu Barborská cesta sa malý tím zo stredného Slovenska, na čele s autorom projektu Jurajom Slašťanom, vybral do oblasti Horného  Rakúska, kde vznikol Johannesweg, tvz. Jánska cesta, ktorá predstavuje 84 km trasy s 12timi zastaveniami a bola vytvorená na podnet knihy Johannesweg, ktorej     autorom je známy Johann Neuhoffer. 

Január 2014 - Logo, slogan, brožúra

Vznik prvej tlačenej verzie projektu Barborská cesta

Juraj Slašťan predstavuje projekt Zuzane Nagyovej, ktorá sa s nadšením a plná kreativity chopila projektu a pripravila podklady pre brožúru.. Vzniká slogan: ....Kráčaj za poznaním....

Silueta postavy sv. Barbory sa dostáva do mapy, spolu s jej symbolmi: medenou korunou, zlatým kalichom a strieborným mečom. Legenda o sv. Barbore pospájala územie stredného Slovenska do jednej retiazky. Už len navliecť korálky - jednotlivé subjekty, zastavenia a zaujímavosti trasy.

  Marec 2014 - Workshop VIPA, Banská Bystrica

  Predstavenie prejektu na Konferencii o budúcnosti rozvoja vidieka

Vďaka spolupráci s pánom Rusnákom sa nám podarilo prvý krát predstaviť projekt Barborská cesta ako možnosť rozvoja CR v BB kraji.

Projekt sme predstavili aj našim rakúskym partnerom, ktorí ho podporili už hneď v počiatkoch jeho realizácie. Podľa ich slov, takýto projekt by mohol posunúť Slovensko predovšetkým smerom do zahraničia, keďže stále je to nedostatočné, čo sa o Slovensku dostáva do zahraničia. Pritom čím ďalej, tým viac ľudí z Rakúska a Nemecka vyhľadáva takýto typ dovolenky.

Marec 2014 - Prezentácia Barborskej cesty v Banskej Bystrici

Predstavenie projektu členom OOCR Stredné Slovensko

V spolupráci s mestom Banská Bystrica, pod gesciou pána primátora Petra Gogolu, sa nám podarilo pripraviť prezentáciu projektu Barborská cesta. S organizačným zabezpečením tejto prezentácie nám pomáhal výkonný riaditeľ OOCR Ladislav Monček, ktorí nám pomáhal aj s pozývaním jednotlivých členov a zabezpečil kávu a malé občerstvenie.

Na tomto stretnutí Juraj Slašťan a Zuzana Nagyová najprv predstavili základnú myšlienku projektu a potom sa k nim pridal aj Roman Neradný s príkladom Svätojakobskej cesty, ktorú sám absolvoval.

Apríl 2014 - Prezentácia Barborskej cesty a podpisovanie Memoranda o súčinnosti

Opäť pod gesciou primátora Banskej Bystrice a zároveň aj za podpory BBSK sme zorganizovali ďalšiu prezentáciu projektu Barborská cesta, kde sa prítomní rozhodli podporiť projekt podpísaním Memoranda o súčinnosti pri realizácii. Memorandum a ich signatárov nájdete na ďalších podstránkach nášho webu.

Viac o tomto stretnutí nájdete na: www.banskabystrica/barborska-cesta

Ešte pred workshopom sme prvýkrát uviedli značku pre trasu Barborskej cesty - žltú vežičku, ktorú sme opäť použili z legendy o Sv. Barbore. Vďaka Romanovi Neradnému sme mohli prvé značky vyskúšať a nalepiť priamo v priestoroch Radnice, aby všetci pozvaní našli tú správnu cestu.

Apríl 2014 - Nové logo, šablóny pre značenie

Nakoľko už sme mali založené OZ Terra Montanae, postupne vznikala aj webová stránka a riešilo sa spôsob značenia trasy, bolo nevyhnutné vymyslieť logo, ktoré bude vystihovať nielen združenie, ale aj samotný projekt. Členmi združenia sa môžete stať aj vy, v prípade záujmu nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Apríl 2014 - Pútnicke dni v Kroměříži

Medzinárodný veľtrh pútnických ciest v Českej Republike

Víkend 11-12.4. sme sa vybrali do Kroměříže, kde sa konal veľtrh pútnickych. Jedným zo zaujímavých projektov, ktorý bol na veľtrhu odprezentovaný bol projekt Cyrilometodejská stezka.

Získané poznatky o rozbiehajúcom sa projekte Cyrilometodejskej stezky sme predstavili na PRVEJ PRACOVNEJ PORADE, ktorú sme usporiadali v Kremnici. Programom stretnutia bolo najmä rozhýbať celý projekt po praktickej stránke, t.j. dohodnúť sa s Klubom Slovenských Turistov na značení trasy, doriešiť marketingové záležitosti, pripraviť sa na workshop s rakúskymi partnermi a podnikateľskými subjektmi.

Máj 2014 - High Speed Business Meeting Bratislava

Zástupcovia OZ Terra Montanae mali príležitosť v rámci predstaviť projekt Barborská Cesta v krátkych 15 minutových rozhovoroch. Cieľom bolo osloviť rôzne rakúske firmy, ktoré pôsobia na Slovensku nielen v oblasti cestovného ruchu a získať tak širší rozhľad pre potreby realizácie.

Jún 2014 - Workshop so zahraničnými partnermi, Radnica BB

Ďalším dôležitým krokom realizácie projektu Barborská cesta bol workshop, korí sme opäť organizovali v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici pod gesciou pána primátora. Dôležitosť tohto integrujúceho a rozvojového projektu sme chceli predstaviť najmä podnikateľským subjektom, ktorí sa nachádzajú na trase Barborskej cesty. Na pomoc sme si zavolali našich partnerov z rakúskeho Johannesweg.

Naši zahraniční hostia sa stretli aj s pánom predsedom BBSK, primátorom Zvolena a privítala ich aj pani primátorka Banskej Štiavnice. Ukázali sme im zaujímavosti z Barborskej cesty v mestách Banská Bystrica, Kremnica, Zvolen a Banská Štiavnica.

Viec info tu: https://www.terramontanae.sk/news/v-radnici-o-barborskej-ceste-diskutovali-zahranicni-hostia/

Koniec júna 2014 - Prvý Snem OZ Terra Montanae

Ešte pred prázdninami sme zorganizovali  prvý Snem združenia, vďaka možno aj našej húževnatosti či naozaj úrpinej snahy spraviť pre tento región niečo dobré, sme úspešne presvedčili partiu skutočne šikovných a aktívnych ľudí, ktorí sa rozhodli nielen stať sa oficiálnymi členmi združenia, ale aj súčasťou pracovného tímu.

Letné prázdniny 2014 - Kemp Barborská cesta

Barborská cesta sa stáva realitou...

Nával nápadov a nadšencov na prvom Sneme združenia nás posunul od prezentácii k skutkom. Začiatkom letných prázdnin sme na čele s Jaroslavom Stehlíkom a Jurajom Slašťanom zorganizovali Kemp Barborská cesta pri Pustom Hrade vo Zvolene. Tábor sa nachádzal a veľkej lúke blízko prameňa Červený medokýš. Prvý pustil do práce Janko z Krupiny, ktorý vyrezal z dreva prvý prototyp veže slúžiaca ako smerovník.

Prvá veža je umiestnená pri začiatku výstupu na Pustý hrad. Ďalší takýto smerovník sa nachádza na Skalke a na ostatných sa priebežne pracuje. Spolu ich bude 29 podľa počtu zastavení po trase Barborskej cesty. Tieto zastavenia vyzdvihujú jednak významné miesta po trase, na druhej strane symbolizujú vek Sv. Barbory, patrónky baníkov, a dodnes nájdete presne toľko gombíkov na všetkých baníckych uniformách.

Na výrobu veží nám drevo darovali Mestské lesy Zvolen. Značky sa vyrábali z dubových odrezkov zo Zvolenskej píly. V rámci tábora sa k pracovnému tímu pridali dobrovoľníci a spoločnými silami sa pripravili dosky na značenie trasy. Pre našich šikovných dobrovoľníkov sme pripravili bohaté pohostenie vďaka proviantu od Banskobystrického samosprávneho kraja.

Prvé značenie v teréne sa uskutočnilo v polovičke júla. Úsek od Ostrej Lúky, popri prameni Medokýš, cez Pustý hrad až do Zvolena označili Juraj Slašťan s Jaroslavom Stehlíkom.  Celková vzdialenosť už označenej trasy je približne 11 km. Postupne sa bude označovať celá trasa Barborskej cesty.

September 2014 - Značenie ďalších úsekov

Zaujímavosťou bude aj prechod trasy v Harmanci, kde sa nám v spolupráci s SHP Harmanec podarilo vyznačiť prechod cez železný most, ktorým prechádza dnes už nevyužívaná železnica až do areálu papierní. Takýmto spôsobom bolo možné šikovne vyriešiť obchádzku rušnej, dopravne vyťaženej hlavnej cesty.

So značením sa pokračuje ďalej. Pomocou google 3D mapy vzniká postupne aj detailná online digitálna mapa, z ktorej budeme vychádzať pri tvorbe tlačových podkladov pre Barborskú cestu. Celkové úsilie značenia a ďalších stratégii pri budovaní Barborskej cesty smerujú k plánovanému úspešnému zahájeniu 1. turistickej sezóny tohto projektu a oficiálne otvorenie trasy 1. mája 2015.

 

 

 


Občianske združenie Banský Región - Terra Montanae bolo založené 19.03.2014 so sídlom v Kremnici.

Snahy o vytvorenie tzv. územia baníkov vznikali už pred päťnástimi rokmi a iniciatíva poznávacej trasy sa prvýkrát začala realizovať v lete 2013.

Koncom novembra 2013 vytvorili autori projektu už aj partnerstvo so zahraničnou poznávaciu cestou Johannesweg v hornom Rakúsku.

V realizačnom tíme dnes spolupracuje 7-členná pracovná skupina na čele autorom projektu Jurajom Slašťanom.

Členovia pracovnej skupiny:

Zuzana Nagyová

Dana Drábiková

Oľga Slobodníková

Branislav Stančík

Roman Neradný

Jaroslav Piroh

 

 V prípade záujmu stať sa členom Terra Montanae, nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. Bližšie informácie o stanovách združenia nájdete v ďalšej sekcii webovej stránky.


Kontakt

OZ Banský Región - Terra Montanae

ul. Jula Horvatha 911/52, 967 01 Kremnica

0905 548 652