07.05.2014 17:21

Workshop 11.6.2014

Dňa 11.6.2014 sa uskutoční Workshop pre projekt Barborská cesta za účelom predstavenia ďalších podobných, už úspešne fungujúcich projektov. V snahe zaujať a vyzvať subjekty aktívne v oblasti cestovného ruchu, budú prpravené aj pracovné skupiny, v rámci ktorých sa bude diskutovať o možnom prínose tohto projektu.

Barborská cesta je  atraktívny produkt rozvoja regiónu. Zapojením sa do projektu zviditeľníte  seba,  Vašu spoločnosť, jej služby a produkty nielen návštevníkom regiónu, ale aj domácim obyvateľom.   Projekt predpokladá spustenie tzv. synergického efektu, ktorý vytvorí základ pre efektívny a dlhodobý rozvoj podnikania v cestovnom ruchu a nadväzujúcich odvetviach.  Silu regiónu odzrkadľuje jednak sila jednotlivcov pracujúcich a podnikajúcich v regióne,  ale aj miera schopnosti spolupracovať a pomáhať si v rámci regiónu.

 Aj Vám ponúkame byť súčasťou a spolutvorcom tohto veľkého projektu.  Projekt zároveň predpokladá skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry, zvýšenie zamestnanosti, prílev finančných prostriedkov.

V prípade záujmu zúčasniť s na tomto stretnutí, prosím neváhajte nás kontaktovať emailom na terra.montanae@gmail.com alebo telefonicky na 0905 548 652.

 

—————

Späť


Kontakt

OZ Banský Región - Terra Montanae

ul. Jula Horvatha 911/52, 967 01 Kremnica

0905 548 652