30.04.2014 16:44

Stretnutie pracovnej skupiny

Koncom apríla sa stretla pracovná skupina pre projekt Barborská cesta. Totot stretnutie bolo prvým stretnutím pracovnej skupiny a jej cieľom bolo určenie stratégie ďalšieho postupu pri realizácii projektu Barborská cesta.

Stretnutie sa konalo v Kremnici v priestoroch rodinného penziónu Stefanshof. 

 

Termín stretnutia: 30.4. 2014

Miesto: J. Horvátha 52, 967 01 Kremnica

Prítomní členovia pracovnej skupiny:

Juraj Slašťan, Zuzana Nagyová, Roman Neradný, Dana Drábiková,  Emília Jányová- Lopušníková, Miroslav Petrík

Pozvaní hostia: Dušan Kaliský, Eva Škutová

Program stretnutia:

  1. Workshop dňa 11.6.2014
  2. Marketingová stratégia Barborskej cesty
  3. Stratégia vyznačovania trasy

Na stretnutí Roman Neradný odprezentoval nové logo Barborskej cesty.

Plánovaný WORKSHOP dňa 11.6:2014, ktorí sa uskutoční v Banskej Bystrici na Radnici v Cikkerovej sieni, bol tiež prediskutovaný z organizačného hľadiska s pani Drábikovou a opäť bude organizované pod gesciou pána primátora Banskej Bystrice PETRA GOGOLU. (Za čo samozrejme vopred ďakujeme).

Bližšie informácie k workshopu nájdete v sekcii Novinky.

Stretnutie bolo ukončené symbolickým krátkym posedením v banskej štôlni v priestoroch penziónu Stefanshof.

 

—————

Späť


Kontakt

OZ Banský Región - Terra Montanae

ul. Jula Horvatha 911/52, 967 01 Kremnica

0905 548 652