24.06.2015 19:26

Snem občianskeho združenia TerraMontanae

Dňa 24.6.2015 sa na mestskom úrade vo Zvolene stretli aktivisti OZ Terra Montanae so zástupcani miest a obcí a podnikateľskou sférou na Sneme OZ TerraMontanae. Rokovanie Snemu prebehlo podľa nasledovného programu :

  • privítanie hostí, otvorenie rokovania a oboznámenie s programom snemu
  • voľba návrhovej komisie
  • správa o činnosti za uplynulé obdobie
  • správa o hospodárení
  • návrh a voľba nových členov do orgánov OZ
  • informácie o plánovaných aktivitách OZ BR-TM
  • diskusia

—————

Späť


Kontakt

OZ Banský Región - Terra Montanae

ul. Jula Horvatha 911/52, 967 01 Kremnica

0905 548 652