04.07.2014 17:54

Prvý Snem združenia Banský región - Terra Montanae

Dňa 4.7.2014 sa v kúpeľoch Sliač v spoločenskej dvorane uskutočnil prvý Snem združenia.

Prítomní:

Juraj Slašťan, Zuzana Nagyová, Ladislav Monček, Branislav Stančík, Henrieta Godová, Jaroslav Stehlík, Roman Neradný, Eva Škútová, Slavomíra Blahušiaková, Matej Nedorolík, Tomáš Kršnák, Mária Ťavodová, Ondrej Slivka, Peter Zorvan, Stanislav Kaniansky, Katarína Vreštiaková, Katarína Chrbetová, Anna Pomichalová, Ľubica Grenčíková, Jaroslav Slašťan, Patrícia Miriničová, Zuzana Chovancová, Milan Kollár, Miroslav Petrík, Peter Urblík, Anna Janovicová, Katarína Zlámalová, Peter Drozdík, Rastislav Uhrovič, Miroslav Chovan

Celkový počet: 30

Na tomto sneme bolo jednohlasné zvolené predsedníctvo i dozorná rada.

Členovia predsedníctva:

Juraj Slašťan - predseda

Zuzana Nagyová - podpredseda

Jaroslav Stehlík - podpredseda

Henrieta Godová

Branislav Stančík

 

Dozorná rada:

Ladislav Monček - predseda

Anna Janovicová

Slavomíra Blahušiaková

 

Odsúhlasenie podmienok členstva

Ročný členský príspevok pre fyzické osoby vo výške min. 50 €

Ročný členský príspevok pre právnické osoby, rozpočtové organizácie a samosprávy vo výške min. 100 €

Podmienky uhradenia členského:

Členský poplatok bude uhradený do 30 dní od dňa vstupu do OZ.

Samosprávy budú mať 3 mesiace na zaplatenie členského od dňa vstupu do OZ.

V prípade záujmu o vstup do združenia neváhajte nás kontaktovať na  info@terramontanae.sk 

—————

Späť


Kontakt

OZ Banský Región - Terra Montanae

ul. Jula Horvatha 911/52, 967 01 Kremnica

0905 548 652