20.06.2014 13:46

Prvý Snem združenia

 

Občianske združenie Banský Región – Terra Montanae

Vás pozýva na pracovné stretnutie a prvý Snem združenia,

ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2014 o 9.30 hod.

 na Sliači v kúpeľom hotelovom komplexe Palace v Spoločenskej dvorane.

 

Program:

Prvý Snem združenia OZ Banský Región – Terra Montanae

Voľba orgánov združenia v zmysle stanov

Rozdelenie úloh do ďalšieho funkčného obdobia

Realizácia Barborskej cesty a rozdelenie pracovných úloh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coffee break a občerstvenie počas stretnutia

Spoločný obed v kúpeľnej dvorane po skončení Snemu.

 

 

R.S.V.P do 24.6.2014

Zuzana Nagyová, tel.: +421907 332 221, email: info@terramontanae.sk

www.terramontanae.sk

 

—————

Späť


Kontakt

OZ Banský Región - Terra Montanae

ul. Jula Horvatha 911/52, 967 01 Kremnica

0905 548 652