29.04.2015 15:57

Mesto Banská Bystrica - tlačová správa k otvoreniu Barborskej cesty.

Banská Bystrica 29. apríl 2015

Spoznajte krásy regiónu – Barborská cesta

Deväť dní, 188 km, 29 zastavení, historické skvosty i prírodné krásy. To všetko zahŕňa nový produkt cestovného ruchu v oblasti pútnického turizmu - Barborská cesta. Spája slávne banské mestá bohaté na najvýznamnejšie hodnoty baníctva, historického a kultúrneho dedičstva. Slávnostné otvorenie Barborskej cesty a spoločné vykročenie do jej prvej etapy sa uskutoční 1. mája 2015 napoludnie v Hradnom areáli za Barbakanom v Banskej Bystrici.

Poznávacia trasa, ktorá na mape vytvára siluetu patrónky baníkov sv. Barbory, je rozdelená do deviatich etáp. Na konci každej má návštevník možnosť prenocovať, oddýchnuť si a načerpať nové sily, pochutnať si na špecialitách tradičnej domácej kuchyne.

„Banská Bystrica, podobne ako Kremnica, Banská Štiavnica, Zvolen a ďalšie výnimočné miesta, ponúkajú bohaté prírodné, historické, kultúrne a religiózne možnosti. Chceme sa pochváliť nielen zahraničným návštevníkom krásami nášho regiónu a ukázať im, že máme silný potenciál v oblasti cestovného ruchu. Som veľmi rád, že štartom aj cieľom Barborskej cesty je práve naše mesto. Týmto projektom sa môžeme pýšiť doma aj v zahraničí,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Po trase sv. Barbory návštevník spozná významné pamiatky a miesta, napr. oltár v kaplnke sv. Barbory v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici, Banský náučný chodník v Španej Doline, Baziliku minor na Starých Horách, Harmaneckú jaskyňu, geografický stred Európy Johannesberg i najstaršiu mincovňu v Kremnici. Počas putovania po krásach regiónu turista nachádza zrúcaniny hradu Šášov, kúpele v Sklených Tepliciach, významné banské pamiatky v Banskej Štiavnici, Banský Studenec, Dubové, Bacúrov, Pustý hrad, Zvolenský zámok, drevený artikulárny kostol v Hronseku, hvezdáreň na Vartovke a mnoho ďalších.

Spustenie tohto projektu do “života” sa zavŕši takmer dvojročná prípravná práca nadšencov spojená s veľkým úsilím a entuziazmom. Táto iniciatíva “zdola” bola od začiatku založená na viere urobiť zo stredoslovenského banského regiónu atraktívnu destináciu bez významnej podpory zo strany štátu a územného celku. Cieľom je najmä oživenie tohto regiónu, čo má priniesť úžitok jedincom, podnikateľom a samosprávam tak, ako sa to robí v zahraničí. Našim vzorom je obdobná cesta “Johannesweg” v Hornom Rakúsku, kde sme sa inšpirovali ,a kde už po dvoch rokoch po spustení sa dostavil tento očakávaný efekt. Verím ,že aj u nás Barborskou Cestou “naštartuje ostatné subjekty”, ktoré sa partnersky zapoja do tejto zmyslu plnej aktivity.

Hovorí Juraj Slašťan, autor projektu a zástupca o.z. Banský Región-Terra Montanae

„Barborská cesta je nový produkt cestovného ruchu v oblasti pútnického turizmu. Podmieni zatraktívnenie nášho regiónu prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb nielen pre zahraničných návštevníkov, ale aj domácich obyvateľov. Okrem prírodných krás a historických skvostov podporíme ekologický cestovný ruch, pešiu turistiku či cyklistiku. Ponúka autentický zážitok tzv. „zážitkového turizmu“, ktorý je momentálne európskym trendom“ hovorí Dana Drábiková, vedúca oddelenia cestovného ruchu.
O kultúrny program sa počas otvorenia Barborskej cesty postará Starohorský banícky spevokol Haliar a Dámske Komorné Kvarteto so sólistkou Alžbetou Trgovou so Štátnej opery Banská Bystrica.

Realizácia projektu sa uskutočnila pod záštitou občianskeho združenia Banský Región-Terra Montanae, v spolupráci s mestom Banská Bystrica a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko. Barborská cesta spája občianske združenia, kresťanské združenia, samosprávy, obce, podnikateľské subjekty a poskytovateľov služieb cestovného ruchu.

Mgr. Zdenka Sekerešová
hovorkyňa primátora

—————

Späť


Kontakt

OZ Banský Región - Terra Montanae

ul. Jula Horvatha 911/52, 967 01 Kremnica

0905 548 652