04.04.2014 10:36

Tlačová správa mesta Banská Bystrica

 

Nový produkt cestovného ruchu: Barborská cesta nás prevedie históriou baníctva

Vo štvrtok 3. apríla 2014 podpísal primátor mesta Peter Gogola spoločne so zástupcami Občianskeho združenia Terra Montanae Memorandum o súčinnosti pri realizácii projektu Barborská cesta. Novinka v oblasti cestovného ruchu spája aktivity subjektov v stredoslovenskom regióne.

Prehliadka významných banských, religióznych a kultúrnych pamiatok, ako aj poznávanie unikátnych prírodných krás. To všetko ponúka nový produkt cestovného ruchu – Barborská púť, ktorej cieľom je vyzdvihnúť a sprístupniť miesta poznačené vyše 1000-ročnou históriou baníctva, hutníctva, razenia mincí a spracovania či využitia drahých a vzácnych kovov.

Ambíciou projektu Barborská cesta je vytvoriť poznávaciu trasu v okruhu, ktorý spojí všetky najvýznamnejšie hodnoty baníctva a pozoruhodné miesta kultúrneho vývoja regiónu.  Pre  úspech tohto projektu je významná spolupráca a vytvorenie partnerstva ako v súkromnom, tak aj vo verejnom sektore. Plánovaná trasa Barborskej cesty zahŕňa a sprístupňuje hodnoty regiónu, ktoré doteraz neboli zakomponované v ponuke turistických sprievodcov.

„V Barborskej púti ako v novom a unikátnom produkte cestovného ruchu vidím obrovský potenciál, ktorý doposiaľ nebol dostatočne využitý. Práve naštartovanie rozvoja turistiky takouto atraktívnou formou v srdci Slovenska a Európy upriami pozornosť na náš región a tým priláka množstvo domácich, ale najmä zahraničných návštevníkov. Základom a predpokladom úspechu tohto projektu je zjednotenie regiónu a vytvorenie partnerstva medzi zainteresovanými subjektmi. Som preto veľmi rád, že aj mesto Banská Bystrica sa podpisom memoranda pripojilo k tomuto významnému projektu,“ skonštatoval primátor mesta Peter Gogola.

Spojením deviatich samospráv a jedenástich subjektov ako sú podnikatelia, banícke cechy, cirkevné spolky, občianske združenia, odborné agentúry a ďalšie subjekty cestovného ruchu v rámci jedného projektu sa vytvára predpoklad pre trvalú udržateľnosť a stabilitu produktu, nakoľko každý subjekt má v projekte Barborská cesta svoju významnú úlohu.  Memorandum predpokladá aj zapojenie ďalších subjektov pôsobiacich v tomto regióne a nezabúda ani na hendikepovaných, ktorí sú združení v rôznych asociáciách.

 

Projekt včera v historickej Radnici odprezentovali zástupcovia OZ Terra Montanae Juraj Slašťan a Zuzana Nagyová za prítomnosti predstaviteľov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky – štátneho tajomníka Františka Palka a generálnej riaditeľky sekcie cestovného ruchu Ivany Magátovej.  Signatári memoranda následne spoločne vyhlásili, že budú dlhodobo vytvárať pozitívne prostredie pre realizáciu projektu, zabezpečia jeho propagáciu a budú vytvárať materiálno-technické podmienky podľa svojich možností pre implementáciu tohto projektu ako súčasť stratégie rozvoja regiónu.

 

Cesta predstavuje spolu 144 km a mala by trvať 6 až 7 dní. Je pomenovaná podľa sv. Barbory, ktorá je patrónkou baníkov, hutníkov, stavbárov, hasičov, vojakov, delostrelcov a ochrankyňou ľudí pred búrkou.

________________________________________________________________________________________________________________

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica
T.č. mob.: 0918 505 259
E-mail: barbora.winterova@banskabystrica.sk

________________________________________________________________________________________________________________

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk
Držiteľ certifikátu STN EN ISO 9001:2009 pre systém manažérstva kvality v oblasti výkonu samosprávy.

 

 

—————

Späť


Fotogaléria: Tlačová správa mesta Banská Bystrica

/album/fotogaleria-tlacova-sprava-mesta-banska-bystrica/mg-2090-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-tlacova-sprava-mesta-banska-bystrica/mg-2099-jpg2/

—————

/album/fotogaleria-tlacova-sprava-mesta-banska-bystrica/mg-2103-jpg2/

—————

/album/fotogaleria-tlacova-sprava-mesta-banska-bystrica/mg-2111-jpg2/

—————

/album/fotogaleria-tlacova-sprava-mesta-banska-bystrica/mg-2115-jpg2/

—————

/album/fotogaleria-tlacova-sprava-mesta-banska-bystrica/mg-2156-jpg2/

—————

/album/fotogaleria-tlacova-sprava-mesta-banska-bystrica/mg-2165-jpg2/

—————

/album/fotogaleria-tlacova-sprava-mesta-banska-bystrica/mg-2172-jpg2/

——————————


Kontakt

OZ Banský Región - Terra Montanae

ul. Jula Horvatha 911/52, 967 01 Kremnica

0905 548 652