05.11.2014 12:34

Infocesta do Rakúska

Infocestu do Horného Rakúska (oblasť Mühlviertler Alm) k našim rakúskym partnerom z projektu Johannesweg sme uskutočnili 23. a 24.10.2014.

Zúčastnili sa na nej zástupcovi samosprávy a podnikatelia z obcí na trase Barborskej cesty.

Naši rakúski hostitelia pripravili stretnutia s predstaviteľmi obcí na trase Johannesweg, s podnikateľmi, ktorí pútnikom poskytujú ubytovacie a stravovacie služby. Vo vzájomných diskusiách sme si ujasňovali priority a potreby takéhoto projektu, možnosti malých a stredných podnikateľov. Rakúski partneri zdôraznili potrebu ponuky lokálnych produktov a služieb. Takých, ktoré návštevník dostane len v danej obci (mikroregióne). Drvivá väčšina takýchto produktov nie je pre poskytovateľov spojená so žiadnymi dodatočnými nákladmi, či investíciami. „Ponúknite to, čo máte, čo je pre Vás typické“, znela rada podnikateľov. „Využite danosti Vášho regiónu, oslovte správnu cieľovú skupinu“, bola rada predstaviteľov samosprávy. „Potom nebudete mať problém so získavaním spolupracovníkov – dobrovoľníkov“. Doplníme: potom bude omnoho ľahšie aj získavanie financií s rôznych fondov...

Cieľom tejto infocesty bolo získať informácie o projekte Johannesweg a presvedčiť „neveriacich Tomášov“ že takýto projekt má viac než dobré šance na úspech.

Ohlasy po absolvovaní programu naznačujú, že tento cieľ sme úspešne splnili!

Stretnutie s hostiteľmi z projektu Johannesweg

Spokojnosť so získanými informáciami bola veľká

Aj my sme mali o čom informovať...

Okrem „obvyklých“ darčekov sme hostiteľom priniesli ochutnať aj bystrickú „medenú tortu“

Na záver prvého večera spoločná fotka

Ráno – rozlúčka s hotelom

Krajina Horného Rakúska

Pán Holzmann (v strede), predseda združenia „Verband Mühlviertler Alm“...

... je súčasne konateľom veľkej strojárskej fabriky v obci Königswiesen.

Na každom dome v historickom centre obce je takto zhrnutá jeho história...

´

Všetky kostoly na trase Johannesweg sú pre návštevníkov dennodenne otvorené... 

Mnohé obce majú veľmi pekne urobené vlastivedné múzeá...

... a k upravenosti jednotlivých domov a verejných priestranstiev netreba komentár...

Začiatok, prvé zastavenie trasy Johannesweg: studnička...

... a kaplnka

Johannesweg je vyznačený takto. Nápis a logo: štylizovaný ľaliový kvet s J vo vnútri.

Ruina hradu Prandegg leží priamo na trase.

Občerstviť sa dá v reštaurácii priamo pod ňou...

... kde nám majiteľ, Franz Leitner, ponúkol výborný „Willkommenstrunk“.

Vyvrcholením cesty bolo stretnutie s autorom myšlienky pútnickej cesty Johannesweg: MUDr. Johannes Neuhofer (stojaci vpravo).

Všetci sme sa nabili jeho pozitívnou energiou...

... a on ju s radosťou venoval aj poslucháčom slovenského rozhlasu.

Len neradi sme sa s týmto prekrásnym kútom Rakúska lúčili...

Mnohí z nás sa sem ešte určite vrátia!

 

—————

Späť


Kontakt

OZ Banský Región - Terra Montanae

ul. Jula Horvatha 911/52, 967 01 Kremnica

0905 548 652