02.06.2014 12:25

High Speed Business Meeting v hoteli Falkensteiner Bratislava

PRVÝ HIGH SPEED BUSINESS MEETING V BRATISLAVE

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva pripravilo podujatie, ktorého cieľom bolo podporiť export rakúskych malých a stredných podnikov z pohraničných regiónov na Slovensko. V rámci prvého High Speed Business Meetingu sa uskutočnilo viac ako 400 osobných stretnutí (pri 42 stoloch) medzi zástupcami viac ako 130 rakúskych, slovenských a českých spoločností. V rámci poldenného podujatia mali rakúske firmy možnosť získať základné informácie potrebné pre vstup na slovenský trh.   

Zástupcovia OZ Terra Montanae mali príležitosť v rámci predstaviť projekt Barborská Cesta v krátkych 15 minutových rozhovoroch. Cieľom bolo osloviť rôzne rakúske firmy, ktoré pôsobia na Slovensku nielen v oblasti cestovného ruchu a získať tak širší rozhľad pre potreby realizácie.

V tomto smere bolo napríklad veľmi užitočné stretnutie s pani Kollárovou z Niederösterreich Werbung, s ktorou sme diskutovali o marketingových možnostiach zviditeľnenia Barborskej cesty. Upozornila nás na dôležitú vec, čo by už malo byť zároveň aj samozrejmosťou, že najúčinnejším marketingovým nástrojem je hovorené slovo. Každý jeden návštevník, ktorý v budúcnosti navštívy/prejde Barborskú cestu, musí odchádza plný zážitkov, dojmov a príjemných spomienok. Preto bude úplne najdôležitejšie, ešte pred akýmkoľvek marketingom najmä smerom do zahraničia, pripraviť miestne subjekty cestovného ruchu na príchod návštevníka.

Práve Barborskou cestou vzniká v cestovnom ruchu taká ponuka, ktorá si vyžaduje efektívnu spoluprácu. Jedna vec je pripraviť označiť cestu, pripraviť turistického sprievodcu, mapky, informačné buletiny. Na druhej strane, takýto produkt nemôže fungovať bez ľudí, ktorí tomu rozumejú, čo Barborská cesta predstavuje. Každý podnik, subjekt, reštaurácia, penzió a pod., ktorí bude do Barboskej cesty zapojený musí vedieť informácie o Barborskej ceste, musí mať k dispozícii informačné materiály a predovšetkým musí vedieť informovať návštevníka. Prístup týchto subjektov je pre úspech takéhoto projektu najpodstatnejší.

Práve pos skúsenostiach a vedomostiach získaných v rámci tohto stretnutia sme si uvedomili dôležitosť nadchádzajúceho workshopu, kde bude príležitosť diskutovať práve s podnikateľskými subjektami v stredoslovenskom regióne.

 

—————

Späť


Kontakt

OZ Banský Región - Terra Montanae

ul. Jula Horvatha 911/52, 967 01 Kremnica

0905 548 652